Programes del projecte

 

Programa Laboratori

Prioritza la utilització dels espais i dels equipaments que oferim, com a servei als artistes i altres agents culturals que presentin projectes a les convocatòries periòdiques.
Inclou el lloguer d’estudis i altres espais de treball, el lloguer i/o cessió d’equipaments i recursos audiovisuals i multimèdia, tallers formatius i workshops amb artistes internacionalment consolidats.

Lloguer d’equips>
Lloguer d’espais>
Residència per artistes>


Programa Residència

Can Xalant, disposa d’un habitatge al mateix centre per poder assumir residències d’artistes estrangers. La residència és un del mecanismes més efectius per potenciar Can Xalant com a lloc de producció i de formació de manera simultània, així com per establir projectes d’intercanvi i col·laboració amb altres centres i entitats culturals per fomentar el treball en xarxa i enriquir la programació.

Podríem distingir entre dos tipus de residències. D’una banda, les plantejades com a col·laboracions amb altres centres culturals i que permeten aprofitar la presència a Catalunya d’artistes internacionals per realitzar activitats a la ciutat de Mataró: els artistes residents són convidats a fer un projecte o impartir un workshop i a mostrar públicament el seu treball artístic (Programa Residència); d’altra banda, la residència d’artistes internacionals a partir dels intercanvis amb altres centres (Programa Intercanvis).

Artistes en residència> 


Programa Curatorial

Podríem considerar el programa curatorial com el compendi de totes les activitats organitzades des de Can Xalant o encomanades a altres agents culturals especialitzats amb la intenció de generar reflexió i debat sobre temes puntuals relacionats directament amb els processos de producció. La majoria de les activitats formen part d’altres programes i giren entorn a seminaris, presentacions, taules rodones o conferències.

activitats relacionades>


El Programa Difusió

Can Xalant no és un espai expositiu, malgrat tot és evident que entre les seves funcions hi figura la difusió com un dels mecanismes de suport a la pròpia producció i a la formació. Durant els anys 2009 i 2010 hi ha hagut diferents exposicions i mostres dels treballs realitzats a Can Xalant –dels artistes amb taller o bé dels projectes realitzats en produccions o durant els intercanvis o residències d’artistes estrangers-. Si bé es va habilitar un petit espai al mateix centre com a lloc d’exposició puntual, la majoria d’exposicions de les produccions s’han realitzat en altres centres, com La Capella de Barcelona o el Nivell Zero de la Fundació Suñol, o a l’espai Can Xalant de les Sales Municipals de Can Palauet de Mataró, espai cedit per l’IMAC de Mataró com a espai on mostrar les activitats realitzades a Can Xalant.

exposicions en col·laboració>
Espai CX a Can Palauet>
Portes Obertes>