Presentació

 

 

Can Xalant, Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró, és un equipament de  l’Ajuntament de Mataró fruit del conveni entre l’Institut Municipal d’Acció Cultural i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Can Xalant és un espai on s’ofereixen recursos, mitjans i recolzament als processos de producció de projectes  en l’àmbit de les arts visuals contemporànies. La seva funció és facilitar eines als diferents col·lectius de creadors, impulsar i promoure iniciatives i projectes amb voluntat de servei públic.

Un espai d’experimentació i d’innovació amb la intenció de donar forma als fets de la cultura visual del nostre temps, que encara que no estiguin qualificats s’han d’articular en la gramàtica de la sensibilitat contemporània. Un espai on es treballa conjuntament amb els artistes, no tant amb obres d’art, ja que entenem que la innovació en l’àmbit de la cultura no depèn ni dels materials, ni del procés de fabricació, ni de la tècnica, ni de la dimensió de l’obra, sinó que depèn de com aquests siguin tractats pels artistes i pels usuaris. Un espai on es generen les condicions òptimes perquè els artistes puguin crear i presentar els seus projectes i perquè els usuaris, els espectadors i els públics puguin experimentar els processos de creació i participar-ne.