Lloguer d´espais

 

El centre disposa de sis espais de treball per a artistes als que es pot optar mitjançant les convocatòries públiques. El període per romandre en un d’aquests espais és com a mínim d’un mes i com a màxim, de dos anys, amb contractes que poden ser renovats cada sis mesos amb la prèvia presentació d’una memòria. També disposem d’espais de lloguer que es poden utilitzar com a plató de vídeo i fotografia o com a espais polivalents per desenvolupar-hi projectes ocasionals.

Prestacions:

Taules de treball, presa de corrent elèctric i de xarxa, pica d’aigua i calefacció.
Els artistes o col·lectius  que tinguin un estudi llogat tindran la possibilitat d’utilitzar puntualment els recursos i equipaments multimèdia.

Dimensions i  preus de lloguer

1/ Taller de 30m2: 90€/mes.
2/Taller de 36m2: 100€/mes.
3/Taller de 40m2: 110€/mes.

El preu de lloguer d’altres espais de treball per a desenvolupar projectes específics es definirà en funció de cada projecte.