Difusió

 

Can Xalant no és un espai expositiu, malgrat tot és evident que entre les seves funcions hi figura la difusió com un dels mecanismes de suport a la pròpia producció i a la formació. Durant els anys 2009 i 2010 hi ha hagut diferents exposicions i mostres dels treballs realitzats a Can Xalant –dels artistes amb taller o bé dels projectes realitzats en produccions o durant els intercanvis o residències d’artistes estrangers-. Si bé es va habilitar un petit espai al mateix centre com a lloc d’exposició puntual, la majoria d’exposicions de les produccions s’han realitzat en altres centres, com La Capella de Barcelona o el Nivell Zero de la Fundació Suñol, o a l’espai Can Xalant de les Sales Municipals de Can Palauet de Mataró, espai cedit per l’IMAC de Mataró com a espai on mostrar les activitats realitzades a Can Xalant.

exposicions en col·laboració>
Espai CX a Can Palauet>
Portes Obertes>